Swim & Fun

Filterballs 700 g

1069
Filterkuler er filterkuler laget av et patentert polymerfiltermateriale, som består av en blanding av polyester-flerfasefibre med forskjellige overflatestrukturer. Filterkuler har overlegen filtreringseffekt sammenlignet med vanlig filtersand eller løse patronfiltre. Filterkulene danner et effektivt filterteppe som tilpasser seg formen på et hvilket som helst filter, og som fanger flytende partikler i vannsøylen ned til 10 mikron. Gir rent og krystallklart bassengvann. Ingen vedlikehold eller behov for ekstra bindemidler.
Materiale
Farge Hvit

Beskrivelse

• Gir rent og krystallklart poolvann.
• Overlegen filtreringseffekt i forhold til normalt filtersand.
• Oppfanger svevepartikler i vannet ned til 10 mikrometer (filtersand ned til 40-50 mikrometer).
• 700 gram erstatter 25 kg filtersand.
• Ikke noen vedlikeholdelse eller behov for ekstra flokkmiddel.
• Slutt med filtersand i bassenget.

 

Swim & Fun Scandinavia Filterballs er filterkuler laget av et patentert polymer filtermateriale som består av en blanding av flerfase polyesterfibre med forskjellige overflatestrukturer. Gjennom den spesialutviklede flerfase-kuleformen oppnås en maksimal filteroverflate med minst mulig volum. I midten av hver kule er det en tett filterkjerne som omgis av en mer åpen overflatestruktur. Kulene danner sammen et effektivt filterteppe som tilpasser seg formen i ethvert filter. Den unike strukturen gjør at svevepartikler i vannet helt ned til 10 mikrometer oppfanges i filterkulene. Resultatet er fantastisk rent bassengvann og et endegyldig farvel til filtersand i bassenget.

 

Bruksanvisning: Avmonter pumpen fra strømkilden. Åpne filterbeholderen som beskrevet i produktveiledningen. Fjern det tidligere filtermaterialet. Fyll filterbeholderen opp til kanten med Swim & Fun flerfase Filterballs. Fordel kulene jevnt uten å trykke dem sammen. Bemerk: Trykkes filterkulene sammen, svekkes filteregenskapene. Lukk filterbeholderen som beskrevet i produktveiledningen. Kontroller vannsirkulasjonen regelmessig. Det anbefales å skifte ut Swim & Fun Filterballs i starten av badesesongen. Filterballs kastes etter bruk sammen med det normale husholdningsavfallet.

 

Filterballs; Sand; Cartridge
Filtration efficiency; 1 µ; 40 µ; 25 µ
Maintenance/backwash; Backwash rarely; Backwash often; Exchange often
Weight; Light; Heavy; Light
Pump power; Low; High; Low
Durability; 3-5 years; 2-4 years; 4 weeks
Flow rate ; High; Low; High
Pressure reduction; Low; High; Low
Washable (no soap); Yes; No; Yes

 

Article; Sand; Filterballs
Clearwater Compact 250W; 1044; 12 kg; 340 g
Clearwater 550W; 1002; 25 kg; 700 g
Classic 200 200W; 1080; 10 kg; 280 g
Classic 300 250W; 1050; 20 kg; 560 g
Pro Classic 400 450W; 1030; 40 kg; 1120 g
Pro Classic 500 550W; 1031; 70 kg; 1960 g