Når klorverdien måles i et privat basseng, er det verdien for «fri klor» som er mest interessant. Fri klor er mengden virksomt klor som er igjen i badevannet. Det er med andre ord den mengden klor som er igjen for å desinfisere vannet når det i etterkant kommer flere urenheter i vannet. Den rette mengden klor vil dermed sikre at vanne holdes friskt og desinfisert.   

Når du gjennomfører en sjokkbehandling med klor, så stiger klorverdien kraftig i vannet og dermed «grunndesinfiseres» badevannet. Du bør vente med å bade til verdien av fritt klor igjen har falt til under maksimalt 5 mg/liter. Klorverdien i vannet vil naturlig falle mellom tilsetningene. Det er derfor en god ide å teste bassengvannet når dagen går mot slutten, og deretter tilsette klor etter behov. Da vil vannet ofte være klart for første bad allerede neste morgen.

Slik virker det aktive oksygenet som desinfiseringsmiddel
Produktet OxyChock er et aktivt oksygen-granulat som skiller ut aktivt oksygen når det løses opp i vann. Det er altså det høye oksygensinnholdet som virker bakteriedrepende i vannet. Det forsvinner imidlertid raskt fra vannet igjen. Allerede fire timer etter vil det knapt kunne måles. Derfor skal det tilsettes hyppigere enn klor. Til gjengjeld kan man igjen bade relativt raskt etter tilsetning og sjokkbehandling.

Sammen med OxyChock (1784) anbefaler vi alltid å bruke Aktivator (1735), som markant forlenger og øker desinfiseringseffekten av aktivt oksygen.

Den klorfrie desinfiseringsmetoden er effektiv på kort sikt. I løpet av et par uker vil mikroorganismer og bakterier som klorfrie vannpleiemidler ikke kan bekjempe, imidlertid kunne utvikle seg i vannet. Særlig i varme perioder bør du derfor desinfisere vannet grundig hver 14. dag med en klorsjokkbehandling, som garantert fjerner alle bakterier fra vannet. Aktivt oksygen og klor er kompatibelt – du kan altså gjerne blande klor med produkter som inneholder aktivt oksygen. Vent eventuelt med å bade til klorlukten er forsvunnet fra bassengvannet hvis du ikke ønsker å bade i vann tilsatt klor.

Kan jeg bruke vannet til å vanne i hagen etterpå?
Når du ikke skal bruke bassenget mer, anbefaler vi at du leder vannet til husets avløpssystem, slik at det går til renseanlegget.

Klorprodukter i konsentrert form skal ikke helles i avløpet, men leveres i emballasjen til en gjenvinningsstasjon.

MERK
Uansett hvilken desinfiseringsmetode du velger er det alltid viktig å ta en dusj hver gang du går i bassenget, slik at du får skylt badedrakten for smuss, såperester og makeup. Les mer om våre soldusjer her.

God bading!