BRUKSBETINGELSER FOR BRUK AV NETTSTEDET

SWIM & FUN SCANDINAVIA ApS (heretter "Swim & Fun"), med registrert adresse på Ledreborg Alle 128 K, 4000 Roskilde, og organisasjonsnummer 30530136, er eier av nettsiden på https://www.swim-fun.com/ (heretter "nettsiden").

Formålet med disse bruksvilkårene (heretter "vilkårene") er å gi brukeren (heretter "brukeren" eller "brukere") informasjon om Swim & Fun, dens virksomhet, tjenester, produkter, publiserte nyheter og dens ulike forretningsområder.

Denne nettsiden er kun for informasjonsformål.

Både navigasjon og tilgang til informasjonen på denne nettsiden innebærer at brukeren aksepterer alle disse vilkårene uten forbehold.

Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene, må du avstå fra å bruke nettsiden og innholdet på den.

Innholdet omfatter, men er ikke begrenset til: tekster, fotografier, grafiske fremstillinger, bilder, teknologi, programvare, lenker og annet audiovisuelt eller lydinnhold, samt dens grafiske design og kildekode (heretter "innholdet" eller "innhold"), i samsvar med loven, disse vilkårene, andre kunngjøringer, brukerveiledninger, samt med den offentlige orden, god moral og alminnelig aksepterte skikker.

Swim & Fun kan til enhver tid og uten forhåndsvarsel endre disse vilkårene som er publisert på nettsiden, ved å publisere disse endringene på nettsiden, slik at brukerne er klar over dem når de besøker nettsiden.

Brukerens fortsatte bruk av nettsiden etter publisering av slike endringer anses for å bety at de er akseptert.

Enhver bruk utover det som er tillatt i disse vilkårene er uttrykkelig forbudt, hvor Swim & Fun har rett til å nekte eller tilbakekalle tilgang og bruk av nettsiden til enhver tid og uten forhåndsvarsel av brukere som misbruker innholdet og/eller bryter disse vilkårene.

 

TILGANG OG BRUK

Tilgang til hjemmesiden er gratis, bortsett fra kostnadene ved å koble til den via internettleverandøren som brukeren har inngått avtale med.

Brukeren forplikter seg til å gjøre ansvarlig bruk av hjemmesiden, samt av den informasjonen som er offentliggjort på den. Bruken av denne må også være underlagt gjeldende lover og disse vilkårene.

Uavhengig av det ovennevnte kan tilgang til visse innhold på hjemmesiden være mot betaling, avhengig av, blant andre faktorer, mengden av tilgang fra brukeren eller typen av innhold, som i hvert fall vil bli informert om, og hvis relevant, vil det kreves abonnement eller registrering.

I dette tilfellet forplikter brukeren seg til ikke å stille sitt brukernavn og passord tilgjengelig for tredjeparter og å rapportere til Swim & Fun så snart som mulig hvis det er mistet, stjålet eller det er noen risiko for at en tredjepart får tilgang til dem.

 

JURIDISK FORPLIGTELSE TIL AT FORETAGE KORREKT BRUG AF WEBSITET

Brugerne har fuldt ansvar for den måde, de bruger informationen, de får adgang til, mens de browser på websitet, samt enhver efterfølgende brug af det.

Brugeren forpligter sig til at bruge websitet og dets funktioner korrekt i overensstemmelse med loven, disse vilkår og betingelser, eventuelle instruktioner eller advarsler modtaget, samt offentlig orden, god moral og almindeligt accepterede skikke.

Brugeren forpligter sig til kun at bruge websitet og dets indhold til lovlige og legitime formål, som hverken overtræder gældende love eller krænker Swim & Funs eller tredjeparters legitime rettigheder, og/eller som kunne forårsage direkte eller indirekte skade. Brugeren forpligter sig til at afholde sig fra at: reproducere, kopiere, distribuere, gøre tilgængelig eller på anden måde offentligt videregive, ændre eller transformere indholdet, medmindre han/hun har samtykke fra indehaveren af de berørte rettigheder, er retligt berettiget til at gøre det eller, hvis relevant, sådanne handlinger udføres ved hjælp af funktionerne, der er aktiveret af Swim & Fun til sociale medier. Desuden må Brugeren ikke slette, manipulere eller på anden måde ændre ophavsretten og andre identifikatorer for Swim & Funs eksklusive rettigheder eller nogen andre tekniske ressourcer, der er etableret til at genkende dens varemærke.

Brukeren forplikter seg, inkludert men ikke begrenset til, å unngå å videreformidle, spre eller gjøre tilgjengelig for tredjeparter informasjon, data, innhold, meldinger, grafikk, tegninger, lyd- og/eller bildefiler, fotografier, opptak, programvare og generelt enhver form for materiale som tilhører dette nettstedet, og å avstå fra å utføre handlinger som:

• Oppfordrer, oppmuntrer eller støtter kriminelle, ærekrenkende og voldelige handlinger eller som er i strid med loven, den offentlige orden, god moral og allment aksepterte skikker.

• Er falske, tvetydige, usanne, overdrevne eller forsinkede og som kan føre til misforståelser om emnet eller intensjonene eller formålene fra den part som publiserer dem.

• Omhandler innhold som er beskyttet av intellektuelle eller industrielle eiendomsrettigheter eid av tredjeparter, uten at brukeren har søkt tillatelse fra rettighetshaverne som er nødvendig for å gjøre bruk av slike rettigheter.

• Utgjør ulovlig, villedende eller urettferdig reklame og generelt utgjør urettferdig konkurranse eller bryter loven om beskyttelse av personopplysninger.

• Inneholder virus eller andre fysiske eller elektroniske komponenter som kan skade eller hindre Swim & Funs nettverk, IT-system, maskinvare eller programvare.

• Forårsaker feil i tjenestene som tilbys på dette nettstedet på grunn av deres karakteristikker (som filformater og -utvidelser).

Brukeren vil være ansvarlig for enhver form for skade som Swim & Fun kan lide som følge av brudd på noen av forpliktelsene som brukeren er underlagt i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller gjeldende lov.

 

PERSONVERNREGLEMENT

Hvis du ønsker mer informasjon om behandlingen av dine data, kan du se vår personvernreglement.

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Denne nettsiden bruker egne og tredjeparts informasjonskapsler. Hvis du ønsker å vite mer om informasjonskapsler, kan du se vår informasjonskapselpolitikk.

 

INTELEKTUELL EGENSKAP OG INDUSTRIELL EIENDOM

Swim & Fun har alle rettigheter til innholdet, designet og kildekoden på nettsiden, spesielt, men ikke begrenset til, fotografier, bilder, tekster, logoer, design, varemerker, merkenavn og data som er inkludert på nettsiden.

Brukerne informeres herved om at slike rettigheter er beskyttet av gjeldende nasjonale og internasjonale lover om intellektuell og industriell eiendomsrett.

Total eller delvis reproduksjon av nettsiden, selv ved hjelp av en hyperkobling, eller noen av dens innhold er uttrykkelig forbudt uten skriftlig tillatelse fra Swim & Fun.

På samme måte er det strengt forbudt å kopiere, reprodusere, tilpasse, endre, distribuere, markedsføre, selge, kommunisere offentlig og/eller enhver annen handling som innebærer en overtredelse av den danske opphavsrettsloven og/eller internasjonale lover som er gjeldende, utover bruk av innholdet på denne nettsiden, med mindre det på forhånd er gitt uttrykkelig tillatelse til dette fra Swim & Fun skriftlig.

Swim & Fun informerer hermed brukerne om at de ikke tildeles lisenser, heller ikke gis det noen form for implisitt eller stilltiende samtykke med hensyn til intellektuelle og/eller industrielle eiendomsrettigheter eller andre rettigheter eller eiendom som er direkte eller indirekte relatert til innholdet som er offentliggjort på nettsiden.

 

Retningslinjer for sikker bruk

Phishing

Ikke bruk lenker som er vedlagt e-poster eller nettsteder fra tredjeparter for å få tilgang til dette nettstedet. Fra tid til annen oppdages utbredt masseutsendelse av e-post fra falske e-postadresser hvis eneste formål er å få brukernes fortrolige opplysninger. Denne teknikken kalles PHISHING. Swim & Fun fraskriver seg ethvert ansvar i den forbindelse.

 

GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Tilgangen og bruken av nettstedet skal styres og tolkes i henhold til dansk lov. Enhver tvist som måtte oppstå mellom Swim & Fun og brukerne av nettstedet, skal legges frem for domstolene og rettsinstansene i brukernes bostedsland, med mindre de er virksomheter eller ikke-forbrukerfagfolk, i hvilket tilfelle de skal legges frem for domstolene og rettsinstansene i Roskilde, med uttrykkelig avkall fra partene på enhver annen jurisdiksjon de måtte ha mulighet for.

 

FRASKRIVELSE AV ANSVAR

Som eksempel, men ikke begrenset til dette, erklærer Swim & Fun hermed at den UNDER INGEN OMSTENDIGHETER kan holdes ansvarlig for:

• Bruken som brukerne måtte gjøre av Innholdet på denne hjemmesiden og/eller lenkede hjemmesider, i strid med hjemmesidens intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter eller tredjeparters rettigheter.

• Eventuelle skader på brukerne forårsaket av korrekte eller ukorrekte søkeverktøy, organisering eller lokalisering av Innholdet og/eller tilgangen til hjemmesiden og generelt sett feil eller problemer som kan oppstå i utviklingen eller implementeringen av de tekniske komponentene som hjemmesiden eller programvaren gir til brukeren.

• Innholdet på enhver hjemmeside som brukerne måtte få tilgang til fra lenker på hjemmesiden, uavhengig av om det er autorisert eller ikke.

Swim & Fun informerer hermed brukerne om at Swim & Fun IKKE KAN garantere:

• At tilgangen til hjemmesiden og/eller tilknyttede hjemmesider vil være uavbrutt eller feilfri.

• At innholdet eller programvaren som brukerne får tilgang til fra hjemmesiden eller tilknyttede hjemmesider ikke inneholder feil, datavirus eller andre funksjoner som kan skade deres datamaskinsystem, elektroniske dokumenter eller filer lagret på deres datamaskinsystem, eller som kan forårsake annen skade.

• Nøyaktigheten av informasjonen på hjemmesiden. Derfor påtar Swim & Fun seg ikke noe ansvar for eventuelle skader som brukerne kunne lide som følge av unøyaktigheten av innholdet på hjemmesiden. Til alle formål skal informasjonen på hjemmesiden anses av brukerne som veiledning kun.