Vårt komplette vannpleieprogram følger et unikt konsept der produktene er inndelt i fem pleietrinn. Konseptet sikrer at produktene alltid blir brukt i riktig rekkefølge, slik at resultatet alltid blir rent og klart vann. Systemet er inndelt i fargekoder og dermed lett å forstå og følge. Det sparer deg for tid og reduserer muligheten for eventuelle feil.

Trinn 1: Vannbalanse – pH-justering
Trinn 2: Desinfeksjon A: Chock B: Vedlikehold
Trinn 3: Klar Pool
Trinn 4: Flokking
Trinn 5: Rengjøring

Les mer under de enkelte produktene og i vår omfattende guide til plaskebassenger, hagebassenger og svømmebassenger.


TRINN 1 – Test og juster bassengvannets pH-verdi

Måling og justering av vannets pH-balanse er alltid første skritt.
Vannets pH-verdi viser om vannet er surt (bløtt) eller basisk (hardt), og dette er helt avgjørende informasjon for en bassengeier. En ikke-justert pH-verdi påvirker nemlig resultatet av vannpleie i sterk grad. Det første og viktigste trinnet er derfor alltid å måle og justere pH-verdien! Det er lett å gjøre med Swim & Fun teststrips.

 

Ideell pH-verdi: 7,0–7,4

Innenfor idealverdiene er vannet nøytralt, og nytteeffekten av klortilsetningen blir best mulig. Samtidig er det best å bade i balansert vann, fordi man unngår irritasjon av hud og slimhinner.

 

For høy pH-verdi

Hvis vannet er for hardt, skal man bruke pH Minus for justering av vannet. Dette er blant annet aktuelt de fleste steder i Danmark, men også i andre land! For høy pH gjør vannet ugjennomsiktig eller melkefarget, med dårlig kloreffekt. Røde irriterte øyne ved bading skyldes ofte at pH-verdien er for høy.

 

For lav pH-verdi

For lav pH-verdi gjør vannet surt og dermed også aggressivt for bassengets metalldeler. Er pH-verdien for lav, skal du tilsette pH Plus. I for eksempel Danmark er det ikke like stor etterspørsel etter PH Plus som i noen av nabolandene, unntatt når det har regnet mye i perioder, eller om man fyller bassenget med oppsamlet regnvann.


TRINN 2:  Desinfeksjon

Vannet skal være rent og klart, slik at bassenget alltid er et sikkert og sunt sted å slappe av i. Smuss, sporer og bakterier blir løpende tilført vannet fra omgivelsene, og bakterier formerer seg raskt i vann over 20 C. For å unngå dette brukes desinfiserende vannpleiemidler.

Desinfiseringsmidlene er såkalte oksidanter som omfatter produkter basert på hhv. klor og aktivt oksygen (klorfri metode). Felles for disse er at de skal tilføres bassengvannet kontinuerlig.

Mengden desinfiseringsmiddel varierer og avhenger av vannets pH-verdi, temperatur og renhet. Vann med feil pH-verdi, varmt vann og bassenger som er utsatt for sterk solstråling, krever høyere doser. Det samme gjelder jo mer bassenget brukes og når flere forurensende elementer som for eksempel blader, gress, solkrem, kosmetikk og hår kommer i bassengvannet.

 

TRINN 3: Klar pool

Sporer fra mikroorganismer transporteres gjennom luften, og det kan ikke unngås at de havner i bassengvannet. Omgivelsene rundt – høy varme, mye regn og stor badeaktivitet, påvirker også utviklingen av belegg i bassenget.

KlarPool forebygger at mikrober vokser i bassenget, slik at det dannes belegg i bunnen og på sidene.

Forebyggende ukentlig dosering: 0,5 dl. KlarPool per 10 000 liter vann hver uke.

Har det allerede blitt belegg i bassengbunnen og på sidene, skal bassengvannet først desinfiseres med en sjokkbehandling med enten Klor Starter (1701) eller OxyChock (1784) før KlarPool benyttes.

 

TRINN 4: Flokking

Etter lengre perioder med høye temperaturer, kan vannet ofte oppleves som grumsete. Helt små smusspartikler legger seg i vannet og kan virke umulig å rense opp med f.eks. en bunnstøvsuger. Her kan det være nødvendig å tilsette et flokkingsmiddel, som samler de små svevende partiklene i litt større enheter, slik at de lettere kan fanges opp av bassengets filtersystem eller med en bunnstøvsuger. I bassenger uten filtersystem med sand eller med filterglass samles i stedet uklarhetene på bunnen.

 

Papirfilter

Pumpen må være slått av mens flokkingsmiddelet fordeles godt rundt i bassenget. Etter 1–2 dager har svevepartiklene falt ned til bunnen. Rengjør bunnen av bassenget og start filterpumpen igjen. Rens/skift filteret.

Filtersystem med sand eller filterglass
Tilsettes ved bassengets oppsamler mens pumpen kjører. Etter 2–3 dager returskylles filteret. Gjenta behandlingen hvis det er nødvendig.

Filtersystem med FilterBalls
Swim & Fun FilterBalls renser på forhånd bort de små partiklene fra vannet, slik at det ikke gir noen ekstra fordel å tilsette flokkingsmiddel til vannet. Det bør du unngå.
 

Flocking Sticks

Plasseres i oppsamleren eller i pumpens forfilter. Den vil selv dosere flokkingsmiddelet i dagene som følger, mens anlegget går. Benyttes utelukkende i filtersystemer med sand eller filterglass.

 

TRINN 5: Rengjøring og vedlikehold av hagebasseng og basseng

Det er ikke nok bare å bruke kjemisk vannpleie for å holde vannet friskt og innbydende. Vannet må også filtreres gjennom pumpesystemet, og nedfall og urenheter må fortløpende fjernes fra vannet.

Større nedfall som for eksempel blader, gress og lignende bør samles opp daglig med en overflatehåv/oppsamler. Bassengbunnen bør støvsuges jevnlig – manuelt eller med en automatisk bunnstøvsuger. Når bassenget ikke er i bruk, bør det tildekkes med et termotrekk (sommertrekk som både holder vanntemperaturen oppe og minimerer vannfordampingen) eller et vintertrekk som kan «låse» bassenget med wire-lås, slik at du ikke risikerer at uvedkommende bruker bassenget når du ikke er til stede.

Til dette finnes en rekke praktiske Swim & Fun-produkter, inkludert bunnstøvsugere, teleskopstenger, spesielle overflate- og bunnhåver og så videre. Bruken av slikt utstyr reduserer behovet for kjemisk vannpleie og reduserer dessuten slitasje på bassengets filterpumpe.

 

Startpakker og alt-i-ett-produkter

For Swim & Fun er høyeste prioritet at det skal være enkelt å oppnå og opprettholde rent og klart bassengvann. Derfor har vi utviklet et utvalg startpakker og alt-i-ett-vannpleieprodukter som gjør prosessen så enkel som mulig for deg som bassengeier.

Vårt utvalg av alt-i-ett-produkter omfatter produkter både med og uten klor. F.eks. vårt KiddyPool klorfrie vannpleiemiddel (sett inn lenke) til plaskebassenger. Våre populære og svært sikre EasyPool dispensere med innstøpte pleiemidler, som gjør at man unngår kontakt med vannpleiemidlene. Våre praktiske 200 g MultiKlor-tabletter til større bassenger og badebassenger (sett inn lenke). Den ultimate, unike brusetabletten CombiTabs for vedlikehold av klorfritt bassengvann. Og sist, men ikke minst vår premium MultiMate alt-i-ett-tablett på 250 g til store bassenger med over 20 000 liter.

I produktutvalget inngår også flere startpakker med alle vannpleiemidlene du trenger som ny basseng- eller spabadeier.

Felles for alle er at de tilbyr en kombinasjon som gir effektiv desinfisering og opprettholdelse av rent og klart bassengvann.

 

Vannpleieprodukter til spabad

Vårt Spa Startsett inneholder det du trenger for å effektivt desinfisere og opprettholde rent og klart vann i spabad og badestamper.

God bading!