Informasjonskapsler og personvernerklæring

1. Introduksjon

Retten til privatliv og spesielt retten til beskyttelse av personopplysninger er en av verdiene til Swim & Fun, som er inkludert i vår etiske kodeks. Formålet med denne policyen er å forklare hvordan Swim & Fun vil behandle personopplysninger som kan samles inn gjennom de ulike skjemaene som finnes på denne nettsiden. Dine personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og kun til formålene du har gitt samtykke til, som forklart nedenfor i denne generelle personvernpolicyen og i hver av personvernpolicyene for de ulike skjemaene.

 

2. Forpliktelse til personvern

Swim & Fun er fullt engasjert i å overholde EUs personvernforordning (GDPR) og de gjeldende personvernlovene til enhver tid, da dette er en topprioritet for Fluidras konsern.

Derfor har Swim & Fun bestemt seg for å implementere følgende prinsipper, hvor personvern er grunnlaget for all databehandling:

 • Gjennomsiktighet i databehandling er en av våre prioriteter, så når vi samler inn personopplysninger om deg, vil vi informere deg om formålet med behandlingen i den relevante personvernpolitikken.
 • Vi vil bare behandle dataene som er strengt nødvendige for formålene du har blitt informert om.
 • Vi vil aldri tvinge deg til å gi personopplysninger med mindre det er helt nødvendig for å gi deg en tjeneste du har bedt om.
 • Hvor det er mulig, vil vi gi deg enkle måter å kontrollere dine personopplysninger på.
 • Dine data vil ikke bli tildelt, solgt, leid ut eller på noen annen måte gjort tilgjengelig for tredjeparter, unntatt i tilfelle Swim & Fun-tjenesteleverandører som gir visse tjenester, men under ingen omstendigheter vil de behandle dem for egne formål. Noen av disse tjenesteleverandørene kan være basert utenfor EU, som indikert i avsnittet "Internasjonale overføringer".

 

Formål, legitimitetsgrunnlag og lagringsperioder for databehandlingen.

Swim & Fun samler inn dine personopplysninger for å håndtere dine forespørsler og gi deg produkter og tjenester som du kan finne nyttige. Avhengig av din interaksjon på en bestemt nettside, vil vi behandle dataene dine for, men ikke begrenset til, følgende formål:

Hensikt Lovlig basis Lagringsperiode
For å besvare dine forespørsler, spørsmål og henvendelser som er sendt gjennom de tilgjengelige kanalene eller måtene på nettsiden. Det finnes to kanaler for å besvare forbrukerforespørsler; først gjennom chat og deretter gjennom alternativet "Ny forespørsel". Det juridiske grunnlaget er Swim & Funs berettigede interesse i å besvare dine spørsmål. Fordelen for Swim & Fun er å etablere et potensielt pre-kontraktsmessig forhold med den interesserte parten og dermed nøyaktig forstå deres behov. Fordelen for interesserte parter er å motta klar og presis informasjon om deres forespørsler eller henvendelser. For mer informasjon om berettigede interesser henvises det til avsnitt 4 i denne personvernerklæringen. Alle data du gir oss vil bli behandlet i den tiden som er nødvendig for å oppfylle din forespørsel eller spørsmål. Dette avhenger av typen informasjon og årsaken til lagringen.
For å forbedre nettsidene våre, tjenestene våre, produktene våre og levere bedre service og innhold.

Det juridiske grunnlaget for nødvendige informasjonskapsler er Swim & Funs legitime interesse i å kunne tilby deg en bedre opplevelse på nettsiden vår. Fordelen for Swim & Fun er å levere en nettside av god kvalitet. Fordelen for interessentene er å kunne få en kvalitetsopplevelse når de bruker nettsiden.

Det juridiske grunnlaget for de øvrige informasjonskapslene er samtykket du har gitt ved å akseptere informasjonskapsler.

For mer informasjon, vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsler.
For å gi tilgang til brukerens konto. Det juridiske grunnlaget er det kontraktsmessige forholdet mellom virksomheten og kunden. Alle dataene du gir vil bli behandlet så lenge det er nødvendig for å oppfylle din forespørsel eller spørsmål. Dette avhenger av typen informasjon og årsaken til lagringen.

 

I noen tilfeller kan det være nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger for å oppfylle juridiske forpliktelser eller i forbindelse med enhver kontraktsmessig forhold vi måtte ha med deg. I alle andre tilfeller vil vi, når det er nødvendig, be om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger.

 

3. Internasjonale datatransfers

Som en enhet for internasjonal prosjeksjon har Swim & Fun internasjonale leverandører som kan levere sine tjenester fra land utenfor EU. Derfor kan det hende at dataene dine blir behandlet utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Under alle omstendigheter vil Swim & Fun sikre at denne databehandlingen alltid er beskyttet med passende garantier, som kan omfatte standardklausuler godkjent av EU. Disse er kontrakter godkjent av den europeiske reguleringsmyndigheten som gir tilstrekkelige garantier for å sikre at behandlingen oppfyller kravene fastsatt av EUs personvernforordning, samt sertifiseringer fra tredjeparter og andre.

 

4. Behandlingsaktiviteter basert på berettiget interesse

I samsvar med det som er angitt i andre avsnitt av denne personvernerklæringen, kan Swim & Fun utføre behandling basert på berettiget interesse. For å vurdere den berettigede interessen, har det blitt foretatt en avveining av den berettigede interessen, der vi har analysert våre egne fordeler som behandlingsansvarlig, samt fordelene fra tredjepart, og konkludert med at vår berettigede interesse knyttet til behandlingen går foran brukernes interesser, rettigheter og friheter.

Du kan til enhver tid be om ytterligere informasjon om avveiningen av berettiget interesse ved å kontakte vår personvernansvarlig på adressen oppgitt i avsnitt 6 i denne personvernerklæringen. Vi vil også gjerne benytte anledningen til å minne deg om at du har rett til å protestere mot behandling basert på berettiget interesse.

 

5. Behandlingens varighet og lagringstid

Swim & Fun er forpliktet til å kun behandle dine personopplysninger så lenge de er faktisk nyttige for oss, og vi er i stand til å gi deg en kvalitetstjeneste ved å bruke dem. Derfor gjør vi vårt beste for å holde varigheten av behandling og lagring av personopplysninger så kort som mulig.

I den forbindelse vil vi informere deg om vilkårene for behandling og/eller lagring av personopplysninger på hvert skjema hvor data samles inn.

Under alle omstendigheter, selv om du ber oss om å slette dine data, kan vi lagre og oppbevare dem, forutsatt at de er blokkert i henhold til lovkrav, i den perioden som kreves for å oppfylle våre juridiske forpliktelser og for overføring til kompetente myndigheter om de forskjellige sakene de er underlagt.

 

6. Utøvelse av rettigheter og klager til databeskyttelsesbyrået

Som et resultat av at Swim & Fun behandler dine personopplysninger, gir gjeldende lover deg en rekke rettigheter. Nedenfor er en kort forklaring av hver rettighet for å hjelpe deg hvis du ønsker å utøve dem:

 

 1. Adgangsrett. Du har rett til å finne ut hvilke av dine personopplysninger som behandles, og til hvilke formål vi behandler dem.
 2. Rett til retting. Dine data skal alltid tilhøre deg, og som sådan kan du til enhver tid be om at de blir rettet hvis oppføringene vi har om dem var feil.
 3. Rett til sletting. Du kan til enhver tid be om at dine personopplysninger blir slettet fra våre oppføringer. Men som nevnt i avsnittet ovenfor om datalagring, må det huskes at overholdelse av gjeldende lover under visse omstendigheter kan hindre at denne retten faktisk blir utøvd.
 4. Rett til å protestere. Du kan protestere mot at dine personopplysninger blir behandlet for enhver av de formålene som vi behandler dem for, i henhold til personvernreglene som gjelder i hvert enkelt tilfelle.
 5. Rett til begrensning av behandling. Du kan be om begrensning av behandlingen i følgende tilfeller:

a. Hvis du mener at dataene vi har om deg er feil eller unøyaktige.

b. Hvis du mener at vi ikke behandler dine data lovlig, foretrekker du at vi begrenser behandlingen av dem istedenfor å slette dem.

c. Hvis dataene vi har registrert ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for, men du trenger at vi beholder dem for å fremme et lovlig krav.

d. Hvis du, etter å ha utøvd din rett til å protestere mot behandling av dine data for et bestemt formål, venter på et svar fra oss om dette.

 

 1. Retten til dataoverførbarhet. Forutsatt at det er teknisk mulig og rimelig, har du rett til å be om at de personopplysningene du har sendt direkte til oss blir overført til en annen databehandler. Hvis dette er mulig, vil vi overføre dine data direkte til den andre databehandleren, men hvis det ikke er mulig vil vi gi deg dataene i et standardformat.

Når vi behandler dine data basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke det tilbake, og konsekvensene av å utøve dine rettigheter kan være at visse tjenester ikke lenger kan tilbys.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte Swim & Fun via e-post til dataprivacy@fluidra.com.

Hvis du ønsker det, kan du også kontakte vår personvernombud (DPO) på dataprivacy@fluidra.com.

Hvis du har spørsmål eller klager om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller annet relatert til dette emnet, kan du kontakte vår DPO via e-post på dataprivacy@fluidra.com med henvisning eller oppmerksomhet til "Personvernombud". Hvis du ikke mottar svar innen rimelig tid, kan du sende inn en klage til den relevante databeskyttelsesmyndigheten.

 

7. Konfidensialitet og sikkerhet ved databehandling

Dine personlige data er svært viktige for oss, og vi forplikter oss til å behandle dem med streng konfidensialitet og diskresjon samt å implementere alle nødvendige og rimelige sikkerhetstiltak.

I den forbindelse erklærer Swim & Fun herved og garanterer at vi har tatt i bruk alle tekniske midler som er tilgjengelige for å unngå tap, misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av data som er levert av brukerne eller kundene.

 

8. Sosiale medier

Sosiale nettverk er en del av hverdagen til mange internettbrukere, og derfor har vi opprettet forskjellige profiler i dem. Alle brukere har muligheten til å koble seg til sidene eller gruppene som FLUIDRA har i forskjellige sosiale nettverk. Du må imidlertid ta i betraktning at med mindre vi ber deg om dataene dine direkte (for eksempel gjennom markedsføringsaktiviteter, konkurranser, kampanjer eller andre gyldige måter), vil dataene dine tilhøre det tilsvarende sosiale nettverket, så vi anbefaler deg å lese brukervilkårene og personvernreglene deres nøye og forsikre deg om at du konfigurerer dine preferanser for databehandling.