Swim & Fun

Flocking Sticks 8 x 125 g

1734
Flocking Sticks gør uklart poolvand klart igen i pool med sandfiltersystem.

Beskrivelse

Et sandfilters effektivitet optimeres markant ved at anvende Flocking Sticks i anlæggets skimmer. Produktet er udviklet til brug i alle pools med sandfilter, og kan benyttes i kombination med klor, bromin eller aktivt ilt. Flokningsmidlet gør, at dit sandfilter bliver i stand til at kunne opfange de meget små svævepartikler, der ellers passerer igennem sandfiltret og kan forårsage uklart poolvand.

Flocking Sticks opfanger også jern og andre mineralpartikler i vandet der kan give misfarvning. De opfangede partikler fjernes let fra sandfilteret ved en normal returskylning. Resultatet er krystalklart vand.

Anvendelse: Kan kun benyttes med sandfilter, og inden anvendelse skal pH-værdien justeres. Det
anbefales også at returskylle filteret samt give vandet en chokbehandling før brug En rulle placeres i skimmeren, alternativt i pumpens forfilter. Den vil nu selv dosere flokningsmidlet i de følgende dage mens anlægget kører. En ny pakke tilsættes når den første er tom.

Returskyl filteret med forøget frekvens, indtil vandet er klart.

Problemløsning: Mat, mælkeagtigt og uklart vand, kan også skyldes at pH-niveauet i vandet er for højt og kalkpartikler derfor udskilles i vandet. Justér vandets pH-værdi til mellem 7,0 – 7,4. Sørg for at filteret fungerer ordentligt og at sandet i filteret ikke er beskidt og klumpet. Sandet bør udskiftes minimum hvert 5. år.
Sundt poolvand har en pH-værdi på mellem 7,0 og 7,4. En sund vandbalance giver den bedste nyttevirkning af vandplejemidler. Ligger poolvandets pH-værdi ikke imellem dette interval, justeres det med henholdsvis pH-Plus og pH-Minus.

Uklart vand kan også skyldes for lidt desinfektionsmiddel i vandet. Derved får mikroorganismer mulighed for at leve. Justér pH-niveauet og udfør chokbehandling.
Sørg for, at kemikalier ikke bliver fugtige under opbevaring. Opbevares i originalforpakning, aflåst og utilgængeligt for børn samt tørt frostfrit og ikke i direkte sollys.