VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSTEDET

SWIM & FUN SCANDINAVIA ApS (herefter "Swim & Fun"), med registreret adresse på Ledreborg Alle 128 K, 4000 Roskilde, og CVR-nummer 30530136 er ejer af hjemmesiden på https://www.swim-fun.com/ (herefter "hjemmesiden").

Formålet med disse betingelser for brug (herefter "betingelserne") er at give brugeren (herefter "brugeren" eller "brugere") information om Swim & Fun, dens forretning, services, produkter, offentliggjorte nyheder og dens forskellige forretningsområder.

Denne hjemmeside er kun til informationsformål.

Både navigation og adgang til informationen på denne hjemmeside indebærer, at brugeren accepterer alle disse betingelser uden nogen forbehold.

Hvis du ikke accepterer disse betingelser, skal du undlade at bruge hjemmesiden og dens indhold.

Indholdet omfatter, men er ikke begrænset til: tekster, fotografier, grafiske fremstillinger, billeder, teknologi, software, links og andet audiovisuelt eller lydindhold, samt dens grafiske design og kildekoder (herefter "indholdet" eller "indhold"), i overensstemmelse med loven, disse betingelser, andre meddelelser, brugervejledninger, samt med den offentlige orden, god moral og almindeligt accepterede skikke.

Swim & Fun kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse betingelser, der er offentliggjort på hjemmesiden, ved at offentliggøre disse ændringer på hjemmesiden, så brugerne er opmærksomme på dem, når de besøger hjemmesiden.

Brugerens fortsatte brug af hjemmesiden efter offentliggørelsen af sådanne ændringer anses for at betyde, at de er accepteret.

Enhver brug ud over det, der er tilladt i disse betingelser, er udtrykkeligt forbudt, hvor Swim & Fun er berettiget til at nægte eller tilbagekalde adgang og brug af hjemmesiden til enhver tid og uden forudgående varsel af brugere, der misbruger indholdet og/eller bryder disse betingelser.

 

ADGANG OG BRUG

Adgang til hjemmesiden er gratis, bortset fra omkostningerne ved at oprette forbindelse til den via internetudbyderen, som brugeren har indgået aftale med.

Brugeren forpligter sig til at foretage ansvarlig brug af hjemmesiden, samt af den information, der er offentliggjort på den. Brugen af den skal også være underlagt både den gældende lovgivning og disse betingelser.

Uanset det foregående kan adgang til visse indhold på hjemmesiden være mod betaling afhængigt af, blandt andre faktorer, mængden af adgang fra brugeren eller typen af indhold, hvilket i hvert fald vil blive informeret om, og hvis relevant, vil der kræves abonnement eller registrering.

I dette tilfælde forpligter brugeren sig til ikke at stille sit brugernavn og adgangskode til rådighed for tredjeparter og til at rapportere til Swim & Fun så hurtigt som muligt, hvis der er mistet, stjålet eller er nogen risiko for adgang til dem af en tredjepart.

 

JURIDISK FORPLIGTELSE TIL AT FORETAGE KORREKT BRUG AF WEBSITET

Brugerne er fuldt ansvarlige for den måde, de bruger den information, de får adgang til, mens de browser på Websitet, samt enhver efterfølgende brug af det.

Brugeren forpligter sig til at foretage korrekt brug af websitet og dets funktioner i overensstemmelse med loven, disse vilkår og betingelser, eventuelle instruktioner eller advarsler modtaget, samt offentlig orden, god moral og almindeligt accepterede skikke.

Brugeren forpligter sig til kun at bruge websitet og dets Indhold til lovlige og legitime formål, som hverken overtræder gældende love eller krænker Swim & Funs eller tredjeparters legitime rettigheder, og/eller som kunne forårsage direkte eller indirekte skade. Brugeren forpligter sig til at afholde sig fra at: reproducere, kopiere, distribuere, gøre tilgængelig eller på anden måde offentligt videregive, ændre eller transformere Indholdet, medmindre han/hun har samtykke fra indehaveren af de berørte rettigheder, er retligt berettiget til at gøre det eller, hvis relevant, sådanne handlinger udføres ved hjælp af funktionerne, der er aktiveret af Swim & Fun til sociale medier. Desuden må Brugeren ikke slette, manipulere eller på anden måde ændre ophavsretten og andre identifikatorer for Swim & Funs eksklusive rettigheder eller nogen andre tekniske ressourcer, der er etableret til at genkende dens varemærke.

Brugeren forpligter sig, herunder men ikke begrænset til, at undlade at videregive, sprede eller gøre tilgængelige for tredjeparter information, data, indhold, beskeder, grafiske fremstillinger, tegninger, lyd- og/eller billedfiler, fotografier, optagelser, software og generelt enhver form for materiale, der tilhører dette website, samt at afholde sig fra at udføre handlinger:

• Som opfordrer, opmuntrer eller tilskynder til kriminelle, bagvaskende og voldelige handlinger eller i det hele taget er imod loven, den offentlige orden, god moral og almindelig anerkendte skikke.

• Som er falske, tvetydige, usande, overdrevne eller forsinkede og som kan føre til misforståelser om emnet eller hensigterne eller formålene fra den part, der offentliggør dem.

• Som vedrører indhold beskyttet af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder ejet af tredjeparter, uden at brugeren har søgt tilladelse fra rettighedshaverne, der er nødvendig for at gøre brug af sådanne rettigheder.

• Som udgør ulovlig, vildledende eller unfair reklame og generelt udgør unfair konkurrence eller overtræder lovgivningen om beskyttelse af personlige data.

• Som indeholder vira eller andre fysiske eller elektroniske komponenter, der kan beskadige eller forhindre Swim & Funs netværk, IT-system, hardware eller software.

• Som medfører fejl i de tjenester, der tilbydes på dette websted på grund af deres karakteristika (såsom filformater og -udvidelser).

Brugeren vil være ansvarlig for enhver form for skade, som Swim & Fun kan lide som følge af en overtrædelse af nogen af de forpligtelser, som brugeren er underlagt i henhold til disse vilkår og betingelser eller gældende lov.

 

FRASKRIVELSE AF ANSVAR

Som eksempel, men ikke begrænset til dette, erklærer Swim & Fun hermed, at den UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER kan holdes ansvarlig for:

• Brugen, som brugerne måtte gøre af Indholdet på denne hjemmeside og/eller linkede hjemmesider, i overtrædelse af hjemmesidens intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder eller tredjeparters rettigheder.

• Eventuelle skader på brugerne forårsaget af korrekte eller ukorrekte søgeværktøjer, organisering eller lokalisering af Indholdet og/eller adgangen til hjemmesiden og generelt set fejl eller problemer, som kan opstå i udviklingen eller implementeringen af de tekniske komponenter, som hjemmesiden eller softwaren giver til brugeren.

• Indholdet på enhver hjemmeside, som brugerne måtte få adgang til fra links på hjemmesiden, uanset om det er autoriseret eller ej.

Swim & Fun informerer hermed brugerne om, at Swim & Fun IKKE KAN garantere:

• At adgangen til hjemmesiden og/eller tilknyttede hjemmesider vil være uafbrudt eller fejlfri.

• At indholdet eller softwaren, som brugerne får adgang til fra hjemmesiden eller tilknyttede hjemmesider, ikke indeholder fejl, computervirus eller andre funktioner, der kan beskadige deres computersystem, elektroniske dokumenter eller filer gemt på deres computersystem, eller som kan forårsage andre skader.

• Nøjagtigheden af oplysningerne på hjemmesiden. Derfor påtager Swim & Fun sig intet ansvar for eventuelle skader, som brugerne kunne lide som følge af unøjagtigheden af indholdet på hjemmesiden. Til alle formål skal oplysningerne, der er på hjemmesiden, anses af brugerne som en vejledning kun.

 

PRIVATLIVSSPOLITIK

Hvis du ønsker yderligere information om behandlingen af dine data, bedes du se vores privatlivsspolitik.

 

BRUG AF COOKIES

Denne hjemmeside bruger egne og tredjepartscookies. Hvis du vil vide mere om cookies, bedes du se vores cookiepolitik.

 

INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOM

Swim & Fun har alle rettigheder til indholdet, designet og kildekoden på hjemmesiden og især, men ikke begrænset til, fotografier, billeder, tekster, logoer, design, varemærker, brandnavne og data, der er inkluderet på hjemmesiden.

Brugerne informeres hermed om, at sådanne rettigheder er beskyttet af gældende nationale og internationale love om intellektuel og industrielle ejendomsrettigheder.

Total eller delvis reproduktion af hjemmesiden, selv ved hjælp af et hyperlink, eller af nogen af dens indhold er udtrykkeligt forbudt uden den skriftlige tilladelse fra Swim & Fun.

På samme måde er det strengt forbudt at kopiere, reproducere, tilpasse, ændre, distribuere, markedsføre, sælge, kommunikere offentligt og/eller enhver anden handling, der indebærer en overtrædelse af den danske ophavsretslov og/eller internationale love i kraft, udover brugen af indholdet på denne hjemmeside, medmindre der på forhånd er givet udtrykkeligt tilladelse til dette fra Swim & Fun skriftligt.

Swim & Fun informerer hermed brugerne om, at de ikke tildeles licenser, ej heller gives der nogen form for implicit eller stiltiende samtykke med hensyn til intellektuelle og/eller industrielle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder eller ejendom, der er direkte eller indirekte relateret til indholdet, der er offentliggjort på hjemmesiden.

 

Retningslinjer for sikker brug

Phishing

Brug ikke links, der er vedhæftet e-mails eller websites fra tredjeparter, for at få adgang til denne hjemmeside. Fra tid til anden opdages udbredt masseuddeling af e-mails fra falske e-mailadresser, hvis eneste formål er at få brugernes fortrolige oplysninger. Denne teknik kendes som PHISHING. Swim & Fun fralægger sig ethvert ansvar i den henseende.

 

GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Adgangen og brugen af ​​hjemmesiden skal styres og fortolkes i henhold til dansk lov. Enhver tvist, der måtte opstå mellem Swim & Fun og brugerne af hjemmesiden, skal forelægges for domstolene og retsinstanserne i brugernes bopælsland, medmindre de er virksomheder eller ikke-forbrugerfagfolk, i hvilket tilfælde de skal forelægges for domstolene og retsinstanserne i Roskilde, med den udtrykkelige afkald fra parterne på enhver anden jurisdiktion, de kan have mulighed for.

 

FRASKRIVELSE AV ANSVAR

Som eksempel, men ikke begrenset til dette, erklærer Swim & Fun hermed at den UNDER INGEN OMSTENDIGHETER kan holdes ansvarlig for:

• Bruken som brukerne måtte gjøre av Innholdet på denne hjemmesiden og/eller lenkede hjemmesider, i strid med hjemmesidens intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter eller tredjeparters rettigheter.

• Eventuelle skader på brukerne forårsaket av korrekte eller ukorrekte søkeverktøy, organisering eller lokalisering av Innholdet og/eller tilgangen til hjemmesiden og generelt sett feil eller problemer som kan oppstå i utviklingen eller implementeringen av de tekniske komponentene som hjemmesiden eller programvaren gir til brukeren.

• Innholdet på enhver hjemmeside som brukerne måtte få tilgang til fra lenker på hjemmesiden, uavhengig av om det er autorisert eller ikke.

Swim & Fun informerer hermed brukerne om at Swim & Fun IKKE KAN garantere:

• At tilgangen til hjemmesiden og/eller tilknyttede hjemmesider vil være uavbrutt eller feilfri.

• At innholdet eller programvaren som brukerne får tilgang til fra hjemmesiden eller tilknyttede hjemmesider ikke inneholder feil, datavirus eller andre funksjoner som kan skade deres datamaskinsystem, elektroniske dokumenter eller filer lagret på deres datamaskinsystem, eller som kan forårsake annen skade.

• Nøyaktigheten av informasjonen på hjemmesiden. Derfor påtar Swim & Fun seg ikke noe ansvar for eventuelle skader som brukerne kunne lide som følge av unøyaktigheten av innholdet på hjemmesiden. Til alle formål skal informasjonen på hjemmesiden anses av brukerne som veiledning kun.