1. Introduktion

Retten til privatliv og især retten til beskyttelse af persondata er en af værdierne i Swim & Fun, som er inkluderet i vores etiske kodeks. Formålet med denne politik er at forklare, hvordan Swim & Fun vil behandle de persondata, der kan blive indsamlet gennem de forskellige formularer, der kan findes på denne hjemmeside. Dine persondata vil blive behandlet fortroligt og kun til de formål, du har givet samtykke til, som forklaret nedenfor i denne generelle privatlivspolitik og i hver af privatlivspolitikkerne for de forskellige formularer.

 

2. Forpligtelse til privatliv

Swim & Fun er fuldt engageret i at overholde EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og de love om beskyttelse af persondata, der måtte være gældende på ethvert tidspunkt, da dette er en topprioritet for Fluidra's koncernen.

Derfor har Swim & Fun truffet beslutningen om at implementere følgende principper, hvor privatliv danner grundlaget for al databehandling:

 • Gennemsigtighed i databehandling er en af vores prioriteter, så når vi indsamler persondata om dig, vil vi informere dig om formålet med behandlingen i den relevante privatlivspolitik.
 • Vi vil kun behandle de data, der er strengt nødvendige til de formål, som du er blevet informeret om.
 • Vi vil aldrig tvinge dig til at give persondata, medmindre det er helt nødvendigt for at give dig en service, som du har anmodet om.
 • Hvor det er muligt, vil vi give dig enkle måder til at kontrollere dine persondata.
 • Dine data vil ikke blive tildelt, solgt, lejet ud eller på nogen anden måde gjort tilgængelige for tredjeparter, undtagen i tilfælde af Swim & Fun serviceudbydere, der yder visse tjenester, men under ingen omstændigheder vil de behandle dem til deres egne formål. Nogle af disse serviceudbydere kan være baseret uden for Den Europæiske Union, som angivet i afsnittet "Internationale overførsler".
   

Formål, legitimitetsgrundlag og opbevaringsperioder for databehandlingen.

Swim & Fun indsamler dine persondata for at håndtere dine anmodninger og give dig produkter og tjenester, som du måtte finde nyttige. Afhængigt af din interaktion på en given webside, vil vi behandle dine data til, men ikke begrænset til, følgende formål:

Formål

Juridisk grundlag

Oplagringsperiode
At besvare dine forespørgsler, spørgsmål og anmodninger, som er fremsendt gennem de kanaler eller tilgængelige måder, der er til rådighed på hjemmesiden. Der er to kanaler til at besvare forbrugerforespørgsler; først gennem chat og dernæst gennem valgmuligheden: Ny forespørgsel.

Det juridiske grundlag er Swim & Fun berettigede interesse i at besvare dine forespørgsler.

Fordelen for Swim & Fun er at etablere et potentiel prækontraktuelt forhold med den interesserede part og dermed præcist kende deres behov.

Fordelen for interesserede parter er at modtage klar og præcis information om deres forespørgsler eller anmodninger.

For mere information om berettigede interesser henvises til afsnit 4 i denne privatlivspolitik.
Alle data, du giver, vil blive behandlet i den tid der er nødvendig for at opfylde din anmodning eller forespørgsel. Det afhænger af type information og årsagen til dens opbevaring.
At forbedre vores websider, tjenester, produkter og levere bedre service og indhold.

Det juridiske grundlag for berettiget interesse for nødvendige cookies er Swim & Fun legitime interesse i at kunne tilbyde dig en bedre oplevelse på vores hjemmeside. Fordelen for Swim & Fun er at levere en hjemmeside med god kvalitet. Fordelen for interessenterne er at kunne modtage en kvalitetsoplevelse ved at browse hjemmesiden.

Det juridiske grundlag for de resterende ​​cookies er samtykket, du har givet ved at acceptere cookies.

For mere information, henvises der til vores cookie-politik.

At give adgang til brugerens konto. Det juridiske grundlag er den kontraktmæssige relation mellem virksomheden og kunden. Alle data, du giver, vil blive behandlet i den tid der er nødvendig for at opfylde din anmodning eller forespørgsel. Det afhænger af type information og årsagen til dens opbevaring.

 

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser eller i forbindelse med ethvert kontraktforhold, vi måtte have med dig.
I alle andre tilfælde vil vi, når det er nødvendigt, bede dig om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger.

 

3. Internationale dataoverførsler

Swim & Fun, som en enhed for international projektion, har internationale leverandører, der kan levere deres tjenester fra lande uden for EU, så det er muligt, at dine data behandles uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Under alle omstændigheder vil Swim & Fun sikre, at sådan databehandling altid er beskyttet med passende garantier, som kan omfatte standardklausuler godkendt af EU, idet disse er kontrakter godkendt af den europæiske regulator, og som giver tilstrækkelige garantier til at sikre, at behandlingen overholder kravene fastsat af den europæiske databeskyttelsesforordning, samt certificeringer fra blandt andet tredjeparter.

 

4. Behandlingsaktiviteter baseret på den legitime interesse

I overensstemmelse med hvad der er angivet i andet afsnit af denne fortrolighedspolitik, kan Swim & Fun udføre behandling baseret på legitim interesse. For at vurdere den legitime interesse er der foretaget en vægtning af den legitime interesse, hvor vi har analyseret vores egne fordele som dataansvarlig, samt fordelene fra tredjepart, og hvor vi konkluderer, at vores legitime interesse vedr. behandlingen går forud for brugernes interesser, rettigheder og friheder.

Du kan til enhver tid anmode om yderligere oplysninger om vægtningen af legitime interesser ved at kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på adressen angivet i afsnit 6 i denne privatlivspolitik. Vi vil også gerne benytte lejligheden til at minde dig om, at du har ret til at gøre indsigelse mod behandling baseret på legitim interesse.

 

5. Behandlingens varighed og opbevaringstid

Swim & Fun er forpligtet til kun at behandle dine personlige data, mens de faktisk er nyttige for os, og vi er i stand til at give dig en kvalitetsservice ved at bruge dem. Derfor gør vi vores bedste for at holde varigheden af behandling og opbevaring af personoplysninger så kort som muligt.

I den forbindelse vil vi informere dig om vilkårene for behandling og/eller opbevaring af personoplysninger på hver formular, hvorfra data indsamles.

Under alle omstændigheder, selvom du anmoder om, at vi sletter dine data, kan vi opbevare og opbevare dem, med forbehold for at de blokeres som krævet ved lov, i den periode, der kræves for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser og for deres videregivelse til de kompetente myndigheder om de forskellige forhold, de er underlagt.

 

6. Udøvelse af rettigheder og klager til  databeskyttelsesagenturet

Som et resultat af, at Swim & Fun behandler dine personoplysninger, giver gældende love dig en række rettigheder. Nedenfor er en kort forklaring af hver ret til at hjælpe dig, hvis du ønsker at udøve dem:

 1. Adgangsret. Du har ret til at finde ud af, hvilke af dine personoplysninger der behandles, og til hvilke formål vi behandler dem.
 2. Ret til berigtigelse. Dine data skal altid tilhøre dig, og som sådan kan du til enhver tid anmode om, at de bliver berigtiget, hvis de optegnelser, vi har om dem, var forkerte.
 3. Retten til sletning. Du kan til enhver tid anmode om, at dine personlige data slettes fra vores optegnelser. Men som angivet i ovenstående afsnit om datalagring, skal det huskes, at overholdelse af gældende love under visse omstændigheder kan forhindre denne ret i faktisk at blive udøvet.
 4. Ret til at gøre indsigelse. Du kan gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles i forhold til et hvilket som helst af de formål, som vi behandler dem til, i henhold til den privatlivspolitik, der måtte gælde i hvert enkelt tilfælde.
 5. Ret til begrænsning af behandlingen. Du kan anmode om begrænsning af behandlingen i følgende tilfælde:

a. Hvis du mener, at de data, vi har om dig, er forkerte eller unøjagtige.

b. Hvis du mener, at vi ikke lovligt behandler dine data, foretrækker du, at vi begrænser behandlingen af dem i stedet for at slette dem.

c. Hvis de data, vi har registreret, ikke længere er nødvendige til de formål, vi indsamlede dem til, men du har brug for, at vi gemmer dem for at indgive et lovligt krav.

d. Hvis du, efter at have udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til et bestemt formål, afventer et svar fra os herom.

    6. Ret til dataportabilitet. Forudsat at det er teknisk muligt og rimeligt, har du ret til at anmode om, at de personoplysninger, som du direkte har indsendt til os, videregives til en anden dataansvarlig. Hvis dette er muligt, videregiver vi dine data direkte til nævnte anden dataansvarlige, men hvis det ikke var muligt, vil vi give dig dem i et standardformat.

 

Når vi behandler dine data baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde det, hvor de eneste konsekvenser for dig, afhængigt af den udøvede rettighed, vil være, at visse tjenester ikke kan tilbydes til dig.

Du kan udøve dine rettigheder ved at henvende dig til Swim & Fun via en e-mail til dataprivacy@fluidra.com.

Desuden, hvis du ønsker det, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige (DPO) på dataprivacy@fluidra.com.

Hvis du har nogen tvivl eller klage over, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger eller noget andet vedrørende dette emne, kan du kontakte vores DPO via e-mail på dataprivacy@fluidra.com med henvisning eller opmærksomhed på "Data Protection Officer". Hvis du ikke modtager svar inden for en rimelig periode, kan du indgive en klage til den tilsvarende databeskyttelsesmyndighed.

 

7. Fortrolighed og sikkerhed i databehandling

Dine personlige data er meget vigtige for os, og vi forpligter os til at behandle dem i streng fortrolighed og diskretion samt at implementere alle sikkerhedsforanstaltninger, som vi anser for nødvendige og rimelige.

I den forbindelse erklærer Swim & Fun hermed og garanterer, at vi har iværksat alle tekniske midler til rådighed for at undgå tab, misbrug, ændring, uautoriseret adgang og tyveri af data, som er leveret af brugerne eller kunderne.

 

8. Sociale medier

Sociale netværk er en del af dagligdagen for mange internetbrugere, og derfor har vi oprettet forskellige profiler i dem. Alle brugere har mulighed for at tilslutte sig de sider eller grupper, som FLUIDRA har i forskellige sociale netværk. Du skal imidlertid tage i betragtning, at medmindre vi beder dig om dine data direkte (f.eks. gennem markedsføringsaktiviteter, konkurrencer, kampagner eller andre gyldige måder), vil dine data tilhøre det tilsvarende sociale netværk, så vi anbefaler dig at læse deres brugsbetingelser og privatlivspolitikker omhyggeligt og sikre dig, at du konfigurerer dine præferencer vedrørende databehandling.