Vores komplette vandplejeprogram følger et unikt plejekoncept hvor produkterne er inddelt i fem plejetrin. Konceptet sikrer, at produkterne altid benyttes i den rigtige rækkefølge, så resultatet altid bliver rent og klart vand. Systemet er inddelt i farvekoder og er dermed enkelt at forstå og følge. Det sparer tid og minimerer muligheder for evt. fejl.

Trin 1: Vand balance – pH justering
Trin 2: Desinfektion A: Chok B: Vedligehold
Trin 3: Klar Pool
Trin 4: Flokning
Trin 5: Rengøring

Læs mere under de enkelte produkter og i vores omfattende guide til soppebassiner, badebassiner og swimmingpools.

 

TRIN 1 - Test og justér poolvandets pH-værdi

Måling og justering af vandets pH balance er altid første trin. 

Vandets pH værdi viser om vandet er surt (blødt) eller basisk (hårdt) og dette er helt afgørende at vide, når man har en pool. En ikke-justeret PH værdi påvirker nemlig i særdeleshed resultatet af al vandpleje. Det første og allervigtigste trin er derfor altid at måle og justere pH værdien! Det gøres let med Swim & Fun test strips.
 

Ideel pH værdi: 7,0 – 7,4 

Inden for idealværdien er vandet neutralt og her får man en optimal nyttevirkning af klortilsætningen. Samtidig er badekomforten i top ved badning i balanceret vand, fordi irritation af hud og slimhinder undgås. 

 

pH værdi for høj 

Der skal bruges pH Minus til justering af vandet, hvis du har hårdt vand. Dette er blandt andet aktuelt de fleste steder i Danmark, men også i andre lande! For høj pH gør vandet tåget eller mælket med en dårlig klorvirkning. Røde irriterede øjne ved badning skyldes oftest at pH værdien er for høj. 

 

pH værdi for lav 

For lav pH værdi gør vandet surt og dermed også aggressivt overfor poolens metaldele. Ved for lav pH værdi skal du tilsætte pH Plus. I f.eks. Danmark er den naturlige efterspørgsel efter PH Plus ikke så stor som i nogle af nabolandene, medmindre der har været perioder med megen regn, eller hvis familien fylder poolen med opsamlet regnvand.


TRIN 2:  Desinfektion

Vandet skal være rent og klart, så poolen altid er et sikkert og sundt sted at slappe af i. Partikler af snavs, sporer og bakterier bliver løbende tilført vandet fra omverdenen, og bakterier kan formere sig hurtigt i vand over 20 grader C. For at undgå dette benyttes desinficerende vandplejemidler. 

De benyttede desinfektionsmidler er såkaldte oxidanter, der omfatter produkter baseret på hhv. klor og aktiv ilt (klorfri metode). Fælles for disse er at de skal tilføres poolvandet kontinuerligt. 

Mængden af nødvendigt desinfektionsmiddel varierer og afhænger af vandets pH værdi, temperatur og renhed. Højere doser er nødvendige til vand med forkert pH værdi, i varmt vand samt i pools, der er udsat for høj solbestråling. Det samme gælder, jo mere poolen benyttes, og når flere forurenende elementer såsom blade, græs, solcreme, kosmetik og hår kommer i poolvandet.

 

TRIN 3: Klar pool

Sporer fra mikroorganismer transporteres gennem luften, og det kan ikke undgås, at de kommer i poolvandet. Det omgivende miljø – høj varme, meget regn og stor badeaktivitet, påvirker også udviklingen af belægninger i poolen. 

KlarPool forebygger at poolen bliver begroet af mikrober og dermed får belægninger på bund og sider. 

Forebyggende dosering ugentligt: 0,5 dl. KlarPool pr. 10.000 liter vand. 

 

Er skaden sket 

Er der kommet belægninger på poolens bund og sider, skal poolvandet først desinficeres med en chokbehandling med hhv. Klor Starter (1701) eller OxyChock (1784) inden KlarPool benyttes.

 

TRIN 4: Flokning

Efter vejrlig med høje temperaturer i en længere periode, kan vandet måske opleves grumset. Helt små smudspartikler lægger sig i vandet, og synes umulige at rense op med f.eks. en bundstøvsuger. Her kan det være nødvendigt at tilsætte et flokningsmiddel, som samler de små svævende uklarheder i lidt større enheder, der nu bedre kan opfanges af poolens filtersystem eller med en bundstøvsuger. I bassiner uden et filtersystem med sand eller med filter glas vil uklarhederne i stedet bundfælde sig. 
 

Papirfilter 

Pumpen skal være slukket, mens flokningsmidlet fordeles bredt rundt i poolen. Efter 1-2 dage har svævepartiklerne bundfældet sig. Rengør nu poolens bund og genstart filterpumpen. Rens/udskift filteret. 

 

Filtersystem med sand eller filterglas 

Tilsættes ved poolens skimmer mens pumpen kører. Efter 2-3 dage returskylles filteret. Om nødvendigt gentages behandlingen.

 

Filtersystem med FilterBalls

Swim & Fun FilterBalls renser i forvejen vandet rent for så små partikler, at der ikke vindes noget ekstra ved at tilsætte flokningsmidler til vandet. Det bør du undlade.
 

Flocking Sticks 

Placeres i skimmeren, eller alternativt i pumpens forfilter. Den vil nu selv dosere flokningsmidlet i de følgende dage mens anlægget kører. Benyttes udelukkende i filtersystemer med sand eller filterglas.

 

TRIN 5: Rengøring og vedligeholdelse af badebassin og pool

Det er ikke nok at bruge kemisk vandpleje til at holde vandet frisk og indbydende. Det er også nødvendigt at filtrere vandet effektivt gennem pumpesystemet samt løbende at fjerne nedfald og urenheder fra vandet. 

Større nedfald såsom f.eks. blade, græs o. lign. bør dagligt samles op fra vandoverfladen med en overfladeketcher. Poolbunden bør jævnligt støvsuges - manuelt eller med en pool robot. Når poolen ikke er i brug, bør den tildækkes med et termocover (sommercover som både holder vandet rent, holder temperaturen oppe og minimerer vandfordampningen) eller et vintercover, som kan ”låse” poolen af med wirelås, så du ikke risikere uønsket adgang, når du ikke er der. 

Til dette brug findes en række praktiske Swim & Fun produkter, herunder bundstøvsugere, teleskopstænger, specielle overflade- og bundnet mm. Brugen af dette udstyr mindsker behovet for kemisk vandpleje, og det mindsker desuden slitage på poolens filterpumpe.

 

Startpakker og alt-i-ét produkter

Swim & Fun’s vigtigste fokus er, at det skal være nemt og enkelt at opnå og opretholde rent og klart poolvand. Derfor har vi udviklet et sortiment af startpakker og alt-i-et vandpleje produkter, som gør processen så let som mulig for dig som poolejer. 

Vores alt-i-ét produktsortiment består af produkter både med og uden klor. F.eks. vores klorfri  vandplejemiddel KiddyPool til soppebassiner. Vores populære og meget sikre EasyPool dispensere med indstøbte plejemidler, så kontakt med vandplejemidlerne undgås. Vores praktiske 200g MultiKlor tabletter til større pools og badebassiner. Den ultimative, unikke brusetablet CombiTabs til at vedligeholde klorfrit poolvand. Og sidst men ikke mindst vores MultiMate alt-i-ét klortablet på 250g til store pools på over 20.000 liter. 

I sortimentet indgår også flere startpakker med alle de vandplejemidler, du behøver som ny pool- eller spaejer. 

Fælles for dem alle er, at de er kombineret til effektivt at desinficere og opretholde rent og klart poolvand.

 

Spa vandpleje pakker

Vores Spa Startsæt indeholder hvad du skal bruge til effektivt at desinficere og opretholde rent og klart vand i spa og vildmarksbade.

God badelyst!