Swim & Fun

FlokPool 1L

1719
Flokningsmiddel som gør uklart pool- og bassinvand klart igen

Beskrivelse

FlokPool er specielt brugbar sidst på sæsonen - eller efter ekstreme vejrlig med høje temperaturer i en længere periode, kan vandet opleves grumset. Helt små smudspartikler lægger sig i vandet, og synes umulige at rense op med f.eks. en bundsuger. Her kan det være nødvendigt at tilsætte et flokningsmiddel, som samler de små svævende uklarheder i større enheder, der nu bedre kan opfanges af poolens filtersystem eller med en bundsuger. I bassiner uden filtersystem vil uklarhederne i stedet bundfælde sig.

Dosering:
Justér først pH-værdien på mellem 7,0 og 7,4. Tilsæt 50-100 ml flokningsmiddel til 10.000 liter vand. Låget på dette produkt fungerer som målebæger så du nemt og præcist kan dosere den korrekte mængde.
Sundt poolvand har en pH-værdi på mellem 7,0 og 7,4. En sund vandbalance giver den bedste nyttevirkning af vandplejemidler. Ligger poolvandets pH-værdi ikke imellem dette interval, justeres det med henholdsvis pH-Plus og pH-Minus.

Papirfilter:
Pumpen skal være slukket mens flokningsmidlet fordeles bredt rundt i poolen. F.eks. med en vandkande med spreder. Efter 1-2 dage har svævepartiklerne bundfældet sig. Rengør nu poolens bund og genstart filtersystemet. Rens/udskift filteret.

Sandfilter:
Tilsættes ved poolens skimmer mens pumpen kører. Efter 2-3 dage returskylles sandfilteret. Om nødvendigt gentages behandlingen.

Brug låget som målebæger:
Låget på dette produkt fungerer som målebæger så du nemt og præcist kan dosere den korrekte mængde.

Uklarheder i poolen skyldes meget ofte at vandets pH-værdi er/har været for høj i en periode eller en organisk forurening. Kontrollér at pH-værdien er mellem 7,0 og 7,4 og rens evt. vandet ved et klorchok med Klor Starter granulat. Opbevar produktet stående i originalforpakningen, utilgængeligt for børn, frostfrit og fri for direkte sollys.