Swim & Fun

Klor Starter Fast Dissolving Granules, 1 kg

1701
Klor Starter til hurtig og effektiv desinficering af poolvand

Beskrivelse

Klor Starter granulat benyttes, når poolen lige er blevet fyldt, eller når der er opstået et specifikt problem som fx. belægninger eller mat og uklart vand. Vandet tilføres en højere dosis desinfektionsmiddel end normalt for effektiv desinficering. Klor Starter granulat til desinfektion af poolvand er næsten pH-neutral og stabiliseret mod klornedbrydning fra solens UV-stråler.
Det anbefales at benytte Klor Starter granulat sammen med Klor WeekTab tabletter (1729) eller Multiklor (1768), for løbende vedligeholdelse af vandets renhed. Vandet holdes desinficeret ved et klorindhold på 0,5 - 1,0 mg/l. Dette er det optimale klorindhold. Indholdet af klor bør testes løbende med Test Strips (1537).

Vedligehold: 20-30g/10.000 L. det svarer til 2 strøgne spiseskeer.
Brugsanvisning: Sikker desinfektion af badevandet opnås ved at opretholde et klorindhold på 0,5 - 1,0 mg/l og en pH-værdi mellem 7,0-7,4. Kontrollér og justér regelmæssigt klor og pH-niveauet. Poolvandets indhold af klorstabilisator (cyanursyre) må ikke overstige 100 mg/l.

Dosering: Ved opstart og chokklorering: Tilsæt 75 g. Klor Starter granulat pr. 10.000 liter. Det anbefales at benytte Klor Starter i kombination med langsomt opløselige klortabletter. Alternativt tilsættes 20-30 g. Klor Starter pr. 10.000 liter vand hver 3.-4. dag. Klor Starter granulat opløses i en ren spand med vand. Fyld altid først vand i spanden! Tilsæt derefter langsomt opløsningen langs poolkanten eller foran indløbsdyserne mens pumpen kører. Opbevar produktet i den originale beholder på et aflåst sted, der er frostfrit, og hvor produktet ikke udsættes for direkte sollys.
Optimalt klor indhold ligger mellem 0,5 - 1,0 mg/l.

Klor Starter hurtigklor granulat leveres i praktisk plastbeholder med børnesikret låg. Beholderen er påtrykt udførlig brugsanvisning på de nordiske sprog samt engelsk.

Bemærk at klorforbruget kan variere alt efter vandets temperatur, hvor ofte og længe der bades, samt vejret. Sørg for, at kemikalier ikke bliver fugtige under opbevaring. Opbevares i originalforpakning, aflåst og utilgængeligt for børn samt tørt frostfrit og ikke i direkte sollys. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

1701_SF_KlorStarter_Guide-how-DK.jpg